bế giảng
DBIS
1
sảnh
class1

Chương trình song ngữ

Làm thế nào để học sinh Việt Nam được học tập trong hệ thống giáo dục Quốc tế ngay tại Việt Nam? Làm thế nào để học sinh vừa hòa nhập được với môi trường Quốc tế mà vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nền Văn hóa Việt?

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM: Chương trình cốt lõi của Bộ Giáo dục và Đào tạo - để giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.

 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ: Các môn học cốt lõi như Văn học, Toán, Khoa học và Công nghệ theo chuẩn Giáo dục Hoa Kỳ để phát triển tư duy quốc tế.

 

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TIỂU HỌC: Chương trình nâng cao khả năng Tiếng Anh học thuật thông qua các môn học Lịch sử/Địa lý, Khoa học, và Kỹ thuật để chuẩn bị cho Chương trình quốc tế theo chuẩn Giáo dục Hoa Kỳ.

 

MÔN HỌC TỰ CHỌN VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA: Đây là chương trình quan trọng không thể thiếu giúp các con trải nghiệm thực tiễn, phát triển kỹ năng và tư duy sáng tạo theo đúng sở trường của mình.

 

Một số lớp ngoại khóa tiêu biểu:

 

  • Robotic
  • Âm nhạc
  • Mỹ thuật
  • Công nghệ
  • Thể thao
  • Máy tính (ICT)
  • Kỹ năng sống
  • Nghệ thuật nói trước đám đông
  • Diễn kịch