bế giảng
DBIS
1
sảnh
class1

Quy tắc vàng

 

 

DBIS kì vọng tất cả học sinh và nhân viên trong trường đều thực hành Sáu quy tắc vàng cần thiết không chỉ trong trường học mà cả trong cuộc sống.

 

Học sinh của chúng tôi hiểu rằng, bất kì ai trong trường vi phạm những nguyên tắc này đều sẽ gây ra hậu quả cho tất cả mọi người. Sáu nguyên tắc đó là:

 

We respect everyone and everything

Chúng ta tôn trọng tất cả mọi người và mọi thứ

 

We are honest so we can trust each other

Chúng ta luôn thành thật để có thể tin tưởng lẫn nhau

 

We are kind so we make people happy

Chúng ta sống tử tế để mang lại hạnh phúc

 

We listen so we understand each other

Chúng ta lắng nghe để thấu hiểu

 

We are careful so everyone is safe  

Chúng ta cẩn thận để đảm bảo an toàn

 

We try our best so we fulfill our potential

Chúng ta luôn cố gắng hết mình để hoàn thiện bản thân