bế giảng
DBIS
1
sảnh
class1

Khu vui chơi

Khu vui chơi gồm nhiều khu vực khác nhau như sân bóng, khu chơi cát, khu vận động, khu tĩnh.