bế giảng
DBIS
1
sảnh
class1

Phẩm chất cốt lõi và Phương châm giáo dục

 

 
 
 
PHẨM CHẤT CỐT LÕI
 

Để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của thế hệ trẻ, chúng tôi luôn hướng đến bốn giá trị cốt lõi mà mỗi học sinh DBIS đều đạt được:

 

Đam mê khám phá

Tìm tòi, nghiên cứu và khám phá ý tưởng. Từ đó, bồi dưỡng thêm năng lực cá nhân, góp phần thành công trong học tập.

 

Sống đầy nhiệt huyết

Với sự hiểu biết về văn hóa quốc tế, mỗi học sinh sẽ là công dân có trách nhiệm, sống sẻ chia cùng một nhân phẩm vẹn toàn.

 

Giao tiếp bản lĩnh

Tự tin và sở hữu những phẩm chất cần thiết để đạt được thành công.

 

Tư duy phản biện

Vượt qua thách thức và phát triển tư duy phản biện trong quá trình học tập liên tục.

 

 


 

PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC


Tất cả những giá trị này, cùng với tầm nhìn và sứ mạng của chúng tôi, cộng đồng DBIS, từ đội ngũ giáo viên, nhân viên đến học sinh và phụ huynh, luôn gắn kết với nhau bằng phương châm giáo dục:

 

BILINGUAL EDUCATION - GLOBAL GENERATION

 

GIÁO DỤC SONG NGỮ - THẾ HỆ TOÀN CẦU