bế giảng
DBIS
1
sảnh
class1

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

 

 

 

TẦM NHÌN


DBIS hướng dẫn học sinh một lộ trình rèn luyện và học tập hiệu quả để đạt được sự thành công trong cuộc sống.

 

 

 

SỨ MỆNH

 

DBIS đưa học sinh vượt qua từng giai đoạn giáo dục để tạo dựng giá trị bản thân và trở thành một công dân có ích trong tương lai.